Verbale communicatieve vaardigheden

Zie ook: Effectief spreken

Verbale communicatie is het gebruik van woorden om informatie met andere mensen te delen. Het kan dus zowel mondelinge als schriftelijke communicatie omvatten. Veel mensen gebruiken de term echter om alleen gesproken communicatie te beschrijven. Het verbale element van communicatie heeft alles te maken met de woorden die u kiest, en hoe ze worden gehoord en geïnterpreteerd.

Deze pagina richt zich op gesproken communicatie. De woordkeuze kan echter even - zo niet meer - belangrijk zijn bij schriftelijke communicatie, waar er weinig of geen non-verbale communicatie is om te helpen bij de interpretatie van de boodschap.

Wat is verbale communicatie?

Verbale communicatie is elke communicatie waarbij woorden worden gebruikt om informatie met anderen te delen. Deze woorden kunnen zowel gesproken als geschreven worden.Communicatie is een tweerichtingsproces


Communicatie gaat over het doorgeven van informatie van de ene persoon aan de andere.

Dit betekent dat zowel het verzenden als het ontvangen van het bericht even belangrijk zijn.

Verbale communicatie vereist daarom zowel een spreker (of schrijver) om de boodschap over te brengen, als een luisteraar (of lezer) om de boodschap te begrijpen. Deze pagina bespreekt beide delen van het proces.Er is een groot aantal verschillende verbale communicatieve vaardigheden. Ze variëren van het voor de hand liggende (bijvoorbeeld duidelijk kunnen spreken of luisteren) tot het subtielere (zoals reflecteren en verhelderen). Deze pagina geeft een overzicht van deze vaardigheden en laat zien waar u meer te weten kunt komen.

waarom hebben we zelfbeheersing nodig?

Het is belangrijk om te onthouden dat effectieve verbale communicatie niet volledig kan worden geïsoleerd non-verbale communicatie : uw lichaamstaal, toon van stem en gezichtsuitdrukkingen, bijvoorbeeld.

Duidelijke spraak, kalm en gefocust blijven, beleefd zijn en enkele basisregels van etiquette volgen, zullen allemaal bijdragen aan het proces van verbale communicatie.

Communicatie openen

Bij veel interpersoonlijke ontmoetingen zijn de eerste paar minuten buitengewoon belangrijk. De eerste indrukken hebben een grote invloed op het succes van verdere en toekomstige communicatie.Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet, krijg je direct een indruk van hem, op basis van hoe hij eruit ziet, klinkt en zich gedraagt, en ook op basis van alles wat je van andere mensen over hem hebt gehoord.

Deze eerste indruk is een leidraad voor uw toekomstige communicatie, althans tot op zekere hoogte.

Als je bijvoorbeeld iemand ontmoet en hem hoort praten, vorm je een oordeel over hun achtergrond en het waarschijnlijke niveau van bekwaamheid en begrip. Dit zou heel goed kunnen veranderen wat u zegt. Als u bijvoorbeeld een buitenlands accent hoort, kunt u besluiten dat u eenvoudiger taal moet gebruiken. Je realiseert je misschien ook dat je beter moet luisteren om er zeker van te zijn dat je begrijpt wat ze tegen je zeggen.Uiteraard kan uw eerste indruk later worden herzien. U moet ervoor zorgen dat u uw denken bewust ‘actualiseert’ wanneer u nieuwe informatie over uw contactpersoon ontvangt en naarmate u ze beter leert kennen.


Basisvaardigheden voor verbale communicatie: effectief spreken en luisteren

Effectief spreken omvat drie hoofdgebieden: de woorden die u kiest, hoe u ze uitspreekt en hoe u ze versterkt met andere non-verbale communicatie.

Al deze hebben invloed op de overdracht van uw bericht en hoe het wordt ontvangen en begrepen door uw publiek.

Het is de moeite waard om uw woordkeuze zorgvuldig te overwegen. U zult waarschijnlijk in verschillende situaties verschillende woorden moeten gebruiken, zelfs als u hetzelfde onderwerp bespreekt. Wat u bijvoorbeeld tegen een naaste collega zegt, zal heel anders zijn dan hoe u een onderwerp op een grote conferentie presenteert.Hoe u spreekt, omvat uw toon en tempo. Net als bij non-verbale communicatie in het algemeen, sturen deze belangrijke berichten naar je publiek, bijvoorbeeld over je interesse en toewijding, of dat je nerveus bent over hun reactie.

Hierover leest u meer op onze pagina op Non-verbale communicatie: gezicht en stem

Actief luisteren is een belangrijke vaardigheid. Wanneer we echter communiceren, hebben we de neiging om veel meer energie te besteden aan wat we gaan zeggen dan aan het luisteren naar de ander.

Effectief luisteren is essentieel voor een goede verbale communicatie. Er zijn een aantal manieren waarop u ervoor kunt zorgen dat u effectiever luistert. Waaronder:

 • Wees bereid om te luisteren ​Concentreer u op de spreker en niet op hoe u gaat antwoorden.
 • Houd een open geest en vermijd oordelen over de spreker.
 • Concentreer u op de hoofdrichting van de boodschap van de spreker ​Probeer in grote lijnen te begrijpen wat ze in het algemeen proberen te zeggen, evenals de details van de woorden die ze gebruiken.
 • Voorkom afleiding als het enigszins mogelijk is. Als er bijvoorbeeld veel achtergrondgeluid is, kunt u voorstellen dat u ergens anders gaat praten.
 • Wees objectief
 • Probeer niet aan uw volgende vraag te denken terwijl de andere persoon informatie geeft.
 • Blijf niet stilstaan ​​bij een of twee punten ten koste van andere ​Probeer het algemene plaatje en alle informatie die je hebt te gebruiken.
 • Stereotypeer de spreker niet ​Probeer vooroordelen die verband houden met bijvoorbeeld geslacht, etniciteit, accent, sociale klasse, uiterlijk of kleding, niet te laten interfereren met wat er wordt gezegd (zie Persoonlijke verschijning
Er is meer informatie op onze pagina's over Luistervaardigheid

Verbetering van verbale communicatie: meer geavanceerde technieken

Er zijn een aantal tools en technieken die u kunt gebruiken om de effectiviteit van uw verbale communicatie te verbeteren. Deze omvatten bekrachtiging, reflectie, verduidelijking en ondervraging.

Versterking

Versterking is het gebruik van bemoedigende woorden naast non-verbale gebaren zoals hoofdknikken, een warme gezichtsuitdrukking en het onderhouden van oogcontact.

Al deze helpen om bouw rapport en zullen eerder de openheid bij anderen versterken. Het gebruik van aanmoediging en positieve bekrachtiging kan:

wat zijn de belemmeringen voor communicatie?
 • Anderen aanmoedigen om deel te nemen aan discussies (vooral bij groepswerk);
 • Toon interesse in wat andere mensen te zeggen hebben;
 • De weg effenen voor het ontwikkelen en / of onderhouden van een relatie;
 • Neem angsten weg en geef geruststelling;
 • Toon warmte en openheid; en
 • Verminder verlegenheid of nervositeit bij onszelf en bij anderen.

Ondervragen

Vragen stellen is in grote lijnen hoe we informatie van anderen verkrijgen over specifieke onderwerpen.

Vragen stellen is een essentiële manier om onduidelijkheden te verduidelijken of om uw begrip te testen. Het kan u ook in staat stellen expliciet steun van anderen te zoeken.

hoe effectief om te gaan met stress?

Op een meer sociaal niveau is vragen stellen ook een nuttige techniek om gesprekken te beginnen, iemand in een gesprek te betrekken of gewoon interesse te tonen. Effectief stellen van vragen is daarom een ​​essentieel onderdeel van verbale communicatie.

We gebruiken twee hoofdtypen vragen:

 • Gesloten vragen

  Bij gesloten vragen wordt meestal alleen een antwoord van één of twee woorden gezocht (vaak simpelweg ‘ja’ of ‘nee’). Ze beperken daarom de reikwijdte van de respons. Twee voorbeelden van gesloten vragen zijn:

  'Ben je vandaag met de auto gereisd?' en
  'Heb je gisteren de voetbalwedstrijd gezien?'

  Dit soort vragen stelt de vraagsteller in staat om de controle over de communicatie te houden. Dit is vaak niet het gewenste resultaat bij het stimuleren van verbale communicatie, dus veel mensen proberen zich vaker te concentreren op het gebruik van open vragen. Niettemin kunnen gesloten vragen nuttig zijn om de discussie scherp te stellen en zo nodig duidelijke, beknopte antwoorden te krijgen.

 • Open vragen

  Open vragen vragen om verdere discussie en uitwerking. Ze verbreden daarmee de speelruimte. Ze omvatten bijvoorbeeld

  'Hoe was het verkeer vanmorgen?'
  'Wat denk je dat je zou willen winnen van deze discussie?'

  Het beantwoorden van open vragen duurt langer, maar ze geven de ander veel meer ruimte voor zelfexpressie en stimuleren betrokkenheid bij het gesprek.

Zie onze pagina's voor meer informatie over het stellen van vragen: Ondervragen en Soorten vragen

Reflecteren en verduidelijken

Reflecteren is het proces waarbij u uw begrip van wat er is gezegd aan iemand anders terugkoppelt.

Reflecteren is een gespecialiseerde vaardigheid die vaak wordt gebruikt binnen counseling, maar het kan ook worden toegepast op een breed scala aan communicatiecontexten en is een nuttige vaardigheid om te leren.

Reflecteren omvat vaak het parafraseren van de boodschap die de spreker u heeft overgebracht in uw eigen woorden. U moet proberen de essentie van de geuite feiten en gevoelens te vatten, en uw begrip aan de spreker overbrengen. Het is een nuttige vaardigheid omdat:

 • U kunt controleren of u de boodschap duidelijk heeft begrepen.
 • De spreker krijgt feedback over hoe het bericht is ontvangen en kan dit desgewenst verduidelijken of uitbreiden.
 • Het toont interesse in en respect voor wat de ander te zeggen heeft.
 • Je laat zien dat je rekening houdt met het standpunt van de ander.
Zie ook onze pagina's op Reflecteren en Verduidelijkend

Samenvatten

Een samenvatting is een overzicht van de belangrijkste punten of kwesties die aan de orde zijn gesteld.

Samenvatten kan ook hetzelfde doel dienen als ‘reflecteren’. Door samen te vatten, kunnen beide partijen de boodschap bekijken en overeenkomen, en ervoor zorgen dat de communicatie effectief is geweest. Wanneer ze effectief worden gebruikt, kunnen samenvattingen ook dienen als leidraad voor de volgende stappen voorwaarts.

het is altijd mogelijk om alle oorzaken van een probleem volledig te identificeren.

Communicatie sluiten

De manier waarop een communicatie wordt gesloten of beëindigd, zal, in ieder geval gedeeltelijk, bepalen hoe een gesprek wordt onthouden.

Mensen gebruiken zowel verbale als non-verbale signalen om een ​​gesprek te beëindigen.

Verbale signalen kunnen uitdrukkingen bevatten zoals:
'Nou, ik moet gaan,' en
'Heel erg bedankt, dat is echt nuttig.'

Non-verbale conclusies kunnen zijn: beginnen met het vermijden van oogcontact, opstaan, wegdraaien of gedrag zoals naar een horloge kijken of blocnotes of boeken sluiten. Deze non-verbale acties geven de ander aan dat de initiator de communicatie wil beëindigen.

Mensen gebruiken vaak een combinatie hiervan, maar beginnen meestal met de non-verbale signalen, vooral face-to-face. Aan de telefoon zijn verbale signalen natuurlijk essentieel.

Als u een interactie te abrupt afsluit, kan de andere persoon niet 'afronden' wat hij of zij zegt, dus u moet ervoor zorgen dat er tijd is om af te ronden. Het sluiten van een interactie is een goed moment om toekomstige afspraken te maken. Last but not least zal deze keer ongetwijfeld gepaard gaan met een aantal sociaal aanvaardbare afscheidsgebaren.Slechts een deel van de foto

Het is essentieel om te onthouden dat elke communicatie bestaat uit de som der delen.

Verbale communicatie is een belangrijk element, maar slechts een deel van de algehele boodschap. Sommige onderzoeken suggereren dat het verbale element in feite een heel klein deel van de algemene boodschap is: slechts 20 tot 30%. Dit is echter nog steeds belangrijk en het is de moeite waard om tijd te besteden aan het verbeteren van uw verbale communicatieve vaardigheden.


Doorgaan met:
Effectief spreken
BouwverslagGespreksvaardigheden
Hoe goed zijn uw interpersoonlijke vaardigheden?
Zelfevaluatie van interpersoonlijke vaardigheden